Landsbygdsnätverket
Moln_Eleonora_Felisatti_opt

Foto: Eleonora Felisatti

Landsbygdsnätverket vill bidra till klimatarbetet

Gröna och blåa näringar och andra landsbygdsaktörer kan bidra till klimatarbetet genom att minska sina utsläpp av växthusgaser och genom att producera förnybar energi som även kan användas inom andra sektorer. Därtill behövs ett aktivt anpassningsarbete för att möta ett förändrat klimat. Välkommen till tankesmedjor i mars där vi lägger grunden för fortsatt arbete.

Som ett första steg kartlägger vi vad medlemsorganisationerna redan gör och vad vi vill och kan göra tillsammans inom Landsbygdsnätverket. Under mars bjuder Landsbygdsnätverkets kansli därför in till en tankesmedja.

 

Vad är en tankesmedja?

En virtuell tankesmedja är en serie strukturerade entimmes telefonmöten kring en aktuell fråga. Deltagarna förbereder en fem minuter lång redogörelse för sin syn på frågorna. Därefter följer en gemensam diskussion och mötet avslutas med en runda där varje deltagare får möjlighet ta upp ytterligare medskick. Vid mötet förs minnesanteckningar som sedan skickas till deltagarna för godkännande.

 

Vilka frågor ska diskuteras?

Telefonmötena kommer att ha tre olika teman:

  • Minskade växthusgasutsläpp
  • Ökad produktion av förnybar energi
  • Anpassning till ett förändrat klimat

För varje tema kommer två frågor att diskuteras:

  1. På vilket sätt arbetar din organisation med detta (exempelvis utbildningar, informationsmaterial, konferenser m.m.)?
  2. Vad vill du att din organisation tillsammans med andra medlemsorganisationer ska göra inom i Landsbygdsnätverket?

 

Anmälan görs till Karin Hjerpe via e-post karin.hjerpe@jordbruksverket.se eller telefon 036-15 61 85. För att kunna flytta om deltagare om det är för få eller för många anmälda till ett visst telefonmöte behöver vi få in anmälningarna senast den 22 februari.

 

Hälsningar

Landsbygdsnätverkets kansli

 

Inbjudan som pdf. Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns tre tider att välja på för varje tema

Tema

Vecka 9

Vecka 10

Vecka 11

Minskade växthusgasutsläpp

3 mars, klockan 10-11

7 mars, klockan 10-11

14 mars, klockan 10-11

Ökad produktion av förnybar energi

4 mars, klockan 10-11

9 mars, klockan 10-11

15 mars, klockan 10-11

Anpassning till ett förändrat klimat

4 mars, klockan 13-14

9 mars, klockan 13-14

15 mars, klockan 13-14

Publicerades