Landsbygdsnätverket

Landsbygdsprogrammen i EU kan vara godkända i juni

Enligt en presentation från EU-kommissionen är det endast 27 nationella och regionala landsbygdsprogram som godkänts fram till första kvartalet 2015. Totalt är det 118 program på nationell och regional nivå som ska godkännas. Våra grannar runt Östersjön har alla fått sina program godkända, förutom ett antal delstater i Tyskland som, i likhet med oss i Sverige, fortfarande väntar på godkännande. En presentation från EU-kommissionen visar läget i februari 2015.

logo_en

Till presentationen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

 

I presentationen visas läget i februari 2015 för godkännande och även hur de olika länderna planerar att fördela medlen till olika åtgärder. Totalt är det ca 161 miljarder euro i EU-medel och nationell medfinansiering som ska fördelas under programperioden. Miljöstöden till ”Ecosystems in agriculture and forestry” får den största andelen; 43%, och ökad konkurrenskraft i jordbruket beräknas få ca 20%. Leader får ca 4,5%, vilket motsvarar 7,3 miljarder euro att fördela på drygt 2000 leaderområden.
Förhoppningen är att de flesta ska vara godkända i juni.

Publicerades