Landsbygdsnätverket

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 har skickats till EU-kommissionen

Nu är både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beslutade av regeringen och framåt sommaren hoppas vi på ett godkännande från EU-kommissionen.

Hav+och+land

Den 23 mars skickades svenska landsbygdsprogrammet till Kommissionen för godkännande i slutet av maj eller början av juni. I kapitlet om Beskrivning av åtgärder i Landsbygdsprogrammet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

kan du ta del av de åtgärder som svenska regeringen valt att vi ska jobba med. Om du vill få stöd från programmet så ska dina insatser leda till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva jordbruk som ger oss öppna marker med betande djur samt till attraktiv landsbygd.

 

Om du vill förstå strukturen i programmet kan du ta del av Informationsfilm om hur programmet är uppbyggt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Regeringen har beslutat om att överlämna ett förslag till havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-2020 till Europeiska kommissionen. Förslaget till program ska nu granskas av EU-kommissionen. Det innebär att det kan komma förändringar i programmet. EU-kommissionen måste godkänna programmet innan det börjar gälla i Sverige. Här kan du läsa förslaget till havs- och fiskeriprogram. Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades