Landsbygdsnätverket
Lantbrukarens unika roll

Lantbrukarens unika roll - lär dig mer om ekosystemtjänster

Vad vet du egentligen om ekosystemtjänster? I vårt informationsmaterial Lantbrukarens unika roll kan du lära dig mer om allt det viktiga som lantbrukarna gör. Bland annat får du reda på varför tjänsterna är helt avgörande för oss människor.

Många ekosystemtjänster är beroende av att det finns lantbrukare som bedriver olika slags verksamheter. De producerar inte bara livsmedel och bioenergi, utan gynnar också tillgången till pollinerande insekter, skapar biologisk mångfald, främjar markbördighet och kolinlagring.

Lantbrukarna har dessutom en oumbärlig roll när det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna. Det handlar om att tillhandahålla ett vackert landskap, synliggöra kulturspår och skapa förutsättningar för rekreation, turism, lärande och läkande.

Genom att lära oss mer om hur ekosystemtjänsterna påverkas av olika åtgärder kan vi tillsammans bidra till att de fortsätter vara till nytta för hela samhället.

Med broschyren Lantbrukarens unika roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vill vi i Landsbygdsnätverket bidra till ökad kunskap om ekosystemtjänster. Det finns även en film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som förklarar hur det går till. Mer information finns på sidan Ekosystemtjänster.

Publicerades