Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att se filmen.

Leaderbussen - En rullande mötesplats som går hem

Tack vare ett initiativ av Landsbygdsnätverkets samordnande grupp för lokalt ledd utveckling har fyra resor med Leaderbussen genomförts sedan i vintras. Genom en satsning på pilotresorna ville man utveckla metoder och arbetssätt för en rullande mötesplats med leadermetoden i centrum. 

Kerstin Sipola, verksamhetsledare för Tornedalen 2020.

Kerstin Sipola, verksamhetsledare för Tornedalen 2020.

De fyra resorna genomfördes tillsammans med sex LAG på fyra olika platser i Sverige. De fyra platserna var Tornedalen, Östergötland, Skaraborg och Vätterbranterna.

Den kalla novembermorgonen när Leaderbussen började rulla från Kiruna till Kurkkio via Pajala var startskottet för Landsbygdsnätverkets pilotsatsning på att utveckla konceptet Leaderbussen- En rullande mötesplats. Den samordnande gruppen för lokalt ledd utveckling hade inspirerats av de Bushresor som tidigare har genomförts inom Landsbygdsnätverket.

Resorna blev en succé

Totalt genomfördes fyra resor med Leaderbussen och resultatet blev en succé. En bidragande faktor till framgången var bland annat variationen av programpunkter och sammansättningen av deltagarna.

- Detta var ingen konferens för vem som helst. Därför var det att tydligt motivera varför vi ville att de som fick en personlig inbjudan skulle vara med, säger Kerstin Sipola, verksamhetsledare för Tornedalen 2020.

Sprida erfarenheter och lärdomar

De fyra arrangörerna valde lite olika metoder och upplägg för sina resor, men det som förenade resorna var studiebesök, inspirerande korta föredrag och en nära dialog mellan deltagarna. Tack vare pilotsatsningen har konceptet nu kunnat förädlas och paketerats. De samlade erfarenheterna och lärdomarna i form av tips och råd ska nu spridas vidare till andra organisationer som är sugna på att genomföra något liknande. Beata Allen, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli och projektledare för pilotsatsningen, är väldigt nöjd.

"Ger mycket mer än en vanlig konferens"

- Jag hade förmånen att få delta på tre av de fyra resorna och jag kan verkligen rekommendera andra att genomföra liknande träffar. Mötesformen ger så mycket mer än en vanlig konferens där alla mer eller mindre sitter på sin plats hela dagen. Nu blev dagen full av energi, kreativa samtal och inspirerande möten med en rad entreprenörer, eldsjälar och konferensdeltagare, alla med målsättningen att bidra till en levande landsbygd, säger hon.

De LAG som deltog i satsningen var Leader Tornedalen 2020, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, Folkungaland, Östra Skaraborg, Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern.

Publicerades