Landsbygdsnätverket

Foto: Basem Nabhan

Leader kan mobilisera kring tidig etablering

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har mycket att vinna på att samarbete mer med de som är involverade i lokalt ledd utveckling. Detta för att klara sina uppdrag med att skapa en meningsfull sysselsättning för asylsökande och etablera nyanlända på landsbygden. Det här var en av många viktiga slutsatser från dagens träff när Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp samlade ett 70-tal leaderengagerade.

Dagens tema var att diskutera hur vi kan bli bättre på att ta vara på lokala initiativ genom att leadermetoden inom lokalt ledd utveckling medverkar till en stärkt integration på landsbygden. Dagen startade med en film som ska inspirera både arbetsgivare och asylsökande att använda praktik för bättre integration. Filmen är den första i en serie filmer på samma tema som Landsbygdsnätverkets kansli kommer att publicera inom kort.

 

I panelsamtal mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Jordbruksverket, ESF-rådet samt representant från länsstyrelserna diskuterades bland annat möjligheten för nyanlända med uppehållstillstånd att kombinera sina SFI-studier med att starta företag. Arbetsförmedlingens budskap är att etableringsplanen ska vara flexibel och anpassad till individens behov och förutsättningar. Nyanlända med uppehållstillstånd som startar företag är en av prioriteringarna i Arbetsförmedlingens Starta eget-program. Andra frågor som diskuterades var kartläggning av kompetensprofiler och yrkesvalideringar bland både asysökande och nyanlända. I dessa sammanhang är Leaders närhet till det lokala näringslivet en viktig resurs.

 

Under dagen presenterade två intressanta integrationssatsningar, dels den så kallade Västerviksmodellen för att skapa boende och integration samt projektet Mångfaldsmat Orust som drivs av ett antal asylsökande och nyanlända för att utveckla ett cateringsföretag och samarbete med lokala livsmedelsproducenter. Genom speed meeting skedde ett uppskattat erfarenhetsutbyte. De tips och idéer som kom fram kommer att följas upp av nätverkets integrationsgrupp. Dokumentation och presentationer kommer att finnas tillgängliga på Landsbygdsnätverkets webbplats inom kort.

Publicerades