Landsbygdsnätverket

Leader Sommenbygd Vätterstrand drar igång

De sju kommunledningarna som ingår i utvecklingsområdet Sommenbygd Vätterstrand har gett klartecken för att starta genomförandet av den nyligen framtagna lokala utvecklingsstrategin för området. Den strategi som arbetades fram inom det lokala partnerskapet, LAG, i syfte att ansöka om att få bilda leaderområde med finansiering från tre av de fyra ESI-fonderna; landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden.

tranas-golfklubb-flyg_opt

Området runt sjön Sommen kan även fortsättningsvis räkna med leadermetoden. Foto: Erik Hellquist

Sommenbygd Vätterstrand var ett av de fem områden som inte blev prioriterade av Jordbruksverket att få bilda leaderområde 2014-2020. Kommunerna som ingår i området är Aneby, Boxholm, Kinda, Tranås, Ydre, Ödeshög och delar av Jönköpings kommun. Dessa kommuner har i stort sett haft förmånen att kunna stimulera den lokala utvecklingen med hjälp av Leader sedan 1996.

 

Sedan beskedet från Jordbruksverket kom, om att området inte blev prioriterat, har man lokalt arbetat målmedvetet med att hitta en lösning för att ändå kunna arbeta med leadermetoden och ge stöd i form av pengar och råd till lokala projektidéer utifrån den utvecklingsstrategi som är framtagen.
– Vi är i princip klara för att ta emot ansökningar från och med i dag, säger ordförande i LAG Mikael Bäckström.

 

Vässad organisation

För att kunna arbeta både resurseffektivt och hållbart har LAG enats om en ny organisationsstruktur för arbetet. LAG som består av representanter från unga och från den ideella, privata och offentliga sektorn, kommer att fatta beslut om vilka projektansökningar som ska finansieras. Varje kommun har en egen samordnare som kommer att vara den person som möter föreningar, företag och andra organisationer lokalt för att hitta bra utvecklingsprojekt. Dessa samordnare bildar tillsammans ett tjänstemannanätverk. Dessutom kommer det att finnas en samordnare för hela området som kommer att stötta LAG, tjänstemannanätverket och projektägarna. Samverkan med Länsbygderåden i Jönköpings län och Östergötlands län kommer också att vara viktiga inslag i verksamheten.

 

Förenklingar för projektägarna

Med erfarenheter och lärdomar från tidigare programperioder är signalen från LAG tydlig. Utvecklingsstrategin ska förverkligas med stor delaktighet, med innovativa och smarta lösningar och det ska framför allt vara enkelt för projektägarna.
– Vi startar med en budget på ca 10 miljoner kronor som vi ska använda för att skapa utveckling i vår bygd. Det känns otroligt skönt att vi har hittat vår väg framåt, säger Mikael Bäckström.

Publicerades