Landsbygdsnätverket
Nils Phillips, EvaLena Skalstad och Audun Otterbech

Med i podden Landet är Nils Phillips, Evalena Skalstad och Audun Otterbech som alla representerar smarta byar. Foton: Privata

Levande, hållbara och attraktiva - om smarta byar #64

I veckans avsnitt av Podden Landet handlar det om smarta byar som ligger i framkant och har fått snurr på ekonomin. En levande lokal ekonomi är en förutsättning för en levande landsbygd och för det behövs kapital i form av pengar, kunskaper, idéer och erfarenheter.

Smart village

Foto: Lapland Vuollerim Welcomes You

Två goda exempel på smarta byar är skånska Röstånga och Vuollerim i Lappland. De har fått pengarna att cirkulera och idéer att bli verklighet. De har valt olika metoder för att stärka den lokala ekonomin och delar med sig av sina erfarenheter.

Vilken metod passar din bygd?

Vad är en smart by? Jo, en smart by använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, levnadsstandard, service, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan och nya möjligheter för värdeskapande inom både produkter och processer. Smarta byar är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter.

Medverkande:
Nils Phillips, Röstånga Utvecklingsaktiebolag
Evalena Skalstad och Audun Otterbech, bygdebolaget Lapland Vuollerim

Det finns ett värde i ett brett ägarskap. Vi måste på något sätt återskapa ägandet för bygden och då behöver det inte vara en känsla eller en identitet, utan kanske också ett faktiskt ägande.
- Nils Philips

Det blir en enorm bredd i kompetens och engagemang och på så sätt en hållbarhet.
- Evalena Skalstad

Det är korta kommunikationsvägar, det fungerar enkelt och praktiskt och man kan växla upp de möjligheter och lokala resurser som redan finns”
- Audun Otterbech

Publicerades