Landsbygdsnätverket
Asha Ismail Mohmoud från SIOS

Asha Ismail Mohmoud från SIOS talar om hur invandring berikar landsbygden.

Lokalekonomidagarna 2016 i Alvesta

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Landsbygdsnätverket har sedan flera år varit delaktiga på olika sätt. I år var Asha Ismael Mohmoud från vår integrationsgrupp en av talarna.

Andra dagen på Lokalekonomidagarna i Alvesta var temat "invandring - en resurs för den lokala ekonomin" och innehöll flera inspirerande talare. Asha Ismail Mohmoud från SIOS, som också är med i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, inledde dagen och pratade om hur invandring berikar landsbygden genom den kompetens och yrkesskicklighet som många utrikesfödda har med sig.

Susanne Stenbacka, Uppsala universitet, visade på likheter mellan svensk- och utrikesföddas inställning till landsbygden och hur en urban norm hindrar utvecklingen.

Från "Röstånga tillsammans" berättade Anna Haraldsson Jensen om hur deras ideella förening, genom att köpa upp och renovera förfallna hus, har ökat gemenskapen i Röstånga och skapat boenden åt människor som tidigare bott på asylboenden i byn.

Dagen avslutades med att Tawfik Ghosheh som driver ett antal framgångsrika lanthandlar delade med sig av sina framgångsfaktorer för att skapa lönsamma företag på mindre orter.

Publicerades