Landsbygdsnätverket
Första fokusgruppen med experter från EIP-Agri.

För första gången har en av EIP-Agris fokusgrupper träffats i Sverige.

Lyckat expertmöte på Sånga-Säby

Den 31 maj-1 juni har ett 20-tal experter från 14 olika länder diskuterat kretslopp och utnyttjande av växtnäring från stallgödsel och organiskt avfall på Sånga-Säby utanför Stockholm. Det var första gången en av EU-kommissionens fokusgrupper inom EIP-Agri hade ett arbetsmöte i Sverige.

Med strålande sol visade det svenska odlingslandskapet och naturen vid Mälaren upp sina finaste sidor. Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket var initiativtagare och ansvarig för de praktiska arrangemangen.

Fokusgruppen har som uppgift att bland annat identifiera tekniska lösningar, värderingsmetoder, åtgärder för att sammanföra tillgång och efterfrågan på organisk växtnäring och föreslå vilka innovativa lösningar som kan behövas. Det passade perfekt att göra ett studiebesök på närbelägna Wiggeby gård där Håkan Eriksson berättade om jordbruksdriften på ca 900 ha och framförallt om hanteringen av enorma mängder hästgödsel, grönsaksavfall och avfall från skötsel av parker i Stockholm. Via vanlig kompostering eller via hygieniserande komposttrumma produceras jord och parkavfallet blir flis till värmeverk.

Fokusgruppen fortsätter sitt arbete via mailkontakter och ett nytt arbetsmöte i höst. Inom ett år ska det finnas en matnyttig rapport på EIP-Agris webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där rapporterna från alla tidigare fokusgrupper också kan hittas.

Studiebesök på Wiggeby gård

Studiebesök på Wiggeby gård där mängder av hästgödsel, grönsaksavfall och avfall från skötsel av parker hanteras.

Publicerades