Landsbygdsnätverket
Ulrika Holmgren och Sara Uddemar står framför en datorskärm där de själva syns i kameran. Framför skrivbordet står en stor lampa som riktar ljuset.

Ulrika Holmgren och Sara Uddemar i den provisoriska studion som digitala Leaderträffen sändes ifrån. Kuddarna på skrivbordet är till för att minska ekot. Foto: Anna Kim-Andersson.

Många nya kontakter efter första digitala Leaderträffen

Den 6-9 oktober genomförde Landsbygdsnätverket den första digitala Leaderträffen någonsin. Och trots ett nytt upplägg upplevde många att de kunde knyta nya kontakter under träffen.

Temat för träffen var Avslut och omstart och den innehöll flera olika moment. Det blev bland annat föreläsningar och workshops om Long term vision for rural areas, strategiskrivande och LAG som utvecklingskontor. Dessutom gav Jordbruksverket information inför kommande programperiod och statssekreterare Per Callenberg och ELARDs ordförande Marion Eckhardt deltog i ett panelsamtal.

- Vi försökte växla föreläsningar med workshops för att deltagarna skulle få så mycket tid som möjligt att mötas och diskutera, säger Ulrika Holmgren, samordnare för gruppen som planerar träffen.

De är också något som deltagarna själva lyfter fram som positivt, enligt svaren på den utvärdering som skickats ut. Och förutom workshops fanns det varje dag informella fikapass där deltagarna fick prata mer spontant i grupper.

- Vi har fått höra att många deltagare har knutit nya kontakter under träffen, vilket såklart är jättekul, säger Ulrika.

Bland de drygt 300 anmälda fanns bland annat 51 leaderområden, 5 myndigheter och 27 kommuner representerade. Utifrån respons från deltagarna framgår det att över 60 procent av de svarande tycker att träffen överträffade deras förväntningar och att över 90 procent kan tänka sig att delta på en digital träff igen.

Mer information

All information om träffen finns på sidan Digital Leaderträff 2020.

Publicerades