Landsbygdsnätverket

Mat och hembygd klara för landsbygdsprogrammet

Igår beslutade regeringen om att satsa på Matlandet med 540 miljoner i det nya landsbygdsprogrammet. Ytterligare 80 miljoner ska öronmärkas för kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. – Intresset för historia, inte minst den egna hembygdens historia, har ökat under senare decennier. Att värna och vårda vårt kulturarv är också en av regeringens tydliga prioriteringar på kulturområdet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Grönsaker

540 miljoner kronor öronmärks för projekt inom Sverige - det nya matlandet.

Sveriges nära 1 400 hembygdsgårdar med omkring 8 000 byggnader är kulturhistoriskt värdefulla ur ett nationellt perspektiv och för lokalsamhället. Det finns i dag ett omfattande behov av att vårda och utveckla detta kulturarv som förvaltas av ideella krafter. Hembygdsgårdarna erbjuder bland annat möteslokaler, museer och kunskapsnoder för bygders historia och olika tidstypiska hantverk, naturbruk och hushållningsmetoder.

 

Sverige – det nya matlandet

Bland de prioriterade områdena inom Matlandet finns bland annat pengar för att förädla viltkött, projekt som främjar en hållbar och ekonomiskt lönsam utveckling av samiskt näringsliv kopplat till mat samt småskalig livsmedelsförädling. Pengar öronmärks också för projekt inom utveckling -och marknadsföring av svenska mat-, dryck- och måltidsupplevelser samt till regionala projekt för rådgivning och kompetensutveckling för företag som vill utveckla sin export inom livsmedelssektorn. De avsatta pengarna till matlandet kommer att fördelas fram till år 2020.

– Vi vill fortsätta att satsa på matlandet för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och på så sätt skapa fler jobb kopplade till maten, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Publicerades