Landsbygdsnätverket

Med blicken mot framtidens landsbygder

På Landsbygdsriksdagen, den 20-22 maj i Jönköping, bjuder Landsbygdsnätverket tilsammans med Tillväxtverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, in till en gemensam monter.

I montern finns möjligheter till att mingla, diskutera seminarierna och få veta mer om olika verktyg för landsbygdsutveckling. Deltagarna kan ta del av ett spännande samtal om framtidens landsbygder mellan Sveriges landsbygdsminister och unga landsbygdsbor, samt en frågestund med generaldirektörerna för Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Här kan du läsa mer om det gemensamma monterprogrammet:
>> www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdsriksdagen

Publicerades