Landsbygdsnätverket
Anna Ryttberg, Marcus Söderlind och Maria Gustafsson

Anna Ryttberg, Marcus Söderlind och Maria Gustafsson diskuterar hur arbetsmetoden landsbygdssäkring kan komma att användas framåt. Foto Ida Lindhagen

Med fokus på stad OCH land - om landsbygdssäkring #60

Lyssna på Landet när vi reder ut vad begreppet landsbygdssäkring står för. Nytt för i år är att det nationella landsbygdspolitiska målet ska genomsyra alla politiska beslut, vilket är en grund för landsbygdssäkring. Men varifrån kommer underlagen och informationen till beslutsfattarna? Och hur mycket kan vi påverka själva?

Att landsbygdssäkra innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt beakta landsbygdernas särskilda förutsättningar.

Vad det innebär pratar Anna Ryttberg från Näringsdepartementet, Marcus Söderlind som är aktiv i Landsbygsnätverkets integrationsgrupp och ledamot LRFs riksförbundsstyrelse samt Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverket om.

Ju mer argumentation och ju mer underbyggt det är desto lättare är det för politikerna att ta till sig informationen och använda den i sina prioriteringar

Publicerades