Landsbygdsnätverket
Maria Gustafsson

Landsbygdsnätverkets Maria Gustafsson hoppas att flera medlemsorganisationer kommer att nappa på erbjudandet om att jobba med utmaningsstyrda nätverksprocesser.

Medlemserbjudande: Ta dig an en utmaning

– Delta på medlemsträffen den 25 nov så får du veta mer om hur du och din organisation kan vara med och dela på de öronmärkta resurser som nu finns avsatta för utmaningsdrivna nätverksprocesser, säger Landsbygdsnätverkets kanslichef Maria Gustafsson.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har ett erbjudande till alla medlemsorganisationer 2022. Det handlar om öronmärkta resurser för att ta sig an angelägna utmaningar.

Har du och din organisation en utmaning som ni behöver lösa ihop med andra organisationer och myndigheter? Är det svårt att hitta tiden och pengarna för att samla ihop de aktörer som behövs för att lösa utmaningen? Ligger utmaningen inom ramen för vad vi tillsammans ska främja genom Landsbygdsnätverket?

Medlemmar i nätverket har möjlighet att använd nätverkets gemensamma budget för att täcka de kostnader som uppstår för att knyta kontakterna, kartlägga vad som redan gjorts, identifiera vilka fler kompetenser som måste samlas och starta de samarbeten som behövs för hur ni löser utmaningen tillsammans, fortsätter Maria.

Veronica Andrén

Veronica Andrén.

Det är Landsbygdsnätverkets styrgrupp som har avsatt en pott med pengar för arbetet med utmaningsdrivna nätverksprocesser.

Dessa processer är språngbrädor för att du och din organisation tillsammans med andra kan dyka in i samarbeten om angelägna lösningar. På medlemsträffen 25 november får du veta mer om hur du kan initiera och sedan driva en utmaningsdriven process. Missa inte det! säger Veronica Andrén vid Landsbygdsnätverkets kansli som ansvarar för att samordna arbetet med utmaningsdrivna nätverksprocesser.

Publicerades