Landsbygdsnätverket
Joakim Hjelm, Karin Linderholm och Malin Skog

Lyssna när Joakim Hjelm, Karin Linderholm och Malin Skog ger oss en fördjupning i hur fiskekvoter sätts, vad det betyder och hur Sverige ligger till internationellt.

Mer än två fiskar - om våra fiskekvoter #67

Det är EU som beslutar om hur mycket fisk som får tas upp i svenska vatten. En komplicerad process där mängden sedan ofta orsakar debatt. Så hur står sig svenskt fiske internationellt sett och hur ska jag som konsument tänka om jag vill äta miljömässigt bra fisk? I detta avsnitt av podden Landet benar tre experter ut mer om fiskenäringen och hur fiskekvoter faktiskt sätts.

Att sätta fiskekvoter är en komplicerad process i många steg som ska grundas på forskning. Så vilken roll spelar egentligen vetenskapen i besluten? Hur påverkas fisket och den svenska fiskenäringen av politiken och tvärtom? Och hur vet jag om fisken jag äter fiskats hållbart?

Hör också gästerna berätta varför de tycker att Sverige sköter sig rätt bra internationellt sett.

Medverkande:
Malin Skog, marinbiolog och hållbarhetsansvarig på Sveriges fiskares producentorganisation. Karin Linderholm, utredare på Fiskeregleringsenheten på Havs- och vattenmyndigheten. Joakim Hjelm, marinbiologisk forskare och chef på Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU. 

En del länder resonerar kanske på ett mindre hållbart sätt än Sverige och det märks ju också i besluten
- Karin Linderholm

Inom svenskt fiske ser vi ju hur mycket vi har gjort, hur många otroligt stora steg vi ändå tagit, och upplever att den kritik vi får är ganska orättvis
- Malin Skog

Man måste nästan vara fiskeribiolog för att veta vad man kan äta
- Joakim Hjelm

Publicerades