Landsbygdsnätverket

Min bygd – landsbygdsrörelse, normer och cash

Ett 30-tal deltagare från Malmö till Pajala i åldrarna 14-30, samt en handfull deltagare
mellan 30-65 år, träffades under ett händelserikt dygn på Hälsinglands museum i
Hudiksvall den 19-20 mars. Den stora geografiska spridningen blev tydlig genom de många
berättelserna och exemplen som delades under helgen. De syntes också som
markeringar på den stora, medhavda Sverigekartan där så väl nuvarande hemort som
hjärtebygd markerades ut.

Dagarna inleddes med att My Fransson från Studieförbundet Vuxenskolan hälsade alla välkomna, presenterade programmet och lät deltagarna presentera sig själva.

Politik, praktik och forskning - ULAND

Efter inledningen tog Josefina Andersson från föreningen ULAND vid. Josefina berättade om ULANDs verksamhet och hur föreningen under förra landsbygdsprogramperioden arbetade med att samla ungdomscoacher i paraplyprojekt riktat mot unga som de flesta leaderområden då drev. Vikten av att stötta unga och ungas engagemang där det finns togs också upp, samt betydelsen av att arbeta uppsökande och ge unga verktyg och en plattform att verka på. Även erfarenheter med att generationsbredda styrelser togs upp. För ett lyckat sådant arbete nämndes följande tips:

  • Utbilda valberedningen
  • Tydliga kriterier för den kompetens som söks
  • Öppen ansökan/nominering där alla kan ansöka
  • Fråga redan engagerade om förslag på kandidater

Fyra ingånger till engagemang

Ett panelsamtal följde på temat Förort, landsbygd och nyorganisering. Där deltog Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund, Ronney Olsson, Why not Hudik, Mårten Andersson, Svenska Fotbollförbundet samt Stina Evbjer, Vi Unga. Samtalet modererades av Hudiksvallprofilen Kristina Wicksell.

Panelen konstaterade bland annat att engagemanget bland unga är fortsatt stort, men att det nog sker på andra sätt än tidigare. Samtidigt som föreningar och föreningslivet är viktigt behöver det finnas möjligheter att engagera sig i olika grad. En förenkling av de formella bitarna till organiserat engagemang är nödvändigt, till exempel genom att ha en kommentator under årsmöten som förklarar vad som faktiskt händer.

Bygdeföreningshus och Glokala matkassen

Det intressanta panelsamtalet följdes av en fartfylld workshop där deltagarna både fick lära sig mantrat ”Hur svårt kan det vara?” och att problem faktiskt betyder ”före lösning”. Dessutom innebar workshopen gruppdiskussioner kring de positiva bilder som finns av landsbygden samt utmaningar och problem. Diskussionsresultaten vävdes sedan samman till lösningar och projektidéer. När idéerna konkretiserats pitchades de och övriga deltagare gav respons. Samlingshus för föreningar, generationsöverskridande hantverk som mötesplats, alternativ media, lokalhistoria på Youtube samt matkasse-tjänster med lokala varor presenterades som idéer.

Efter middagen följde lära-känna aktiviteter med Svenska Fotbollförbundets Mårten Andersson och avslutades med konsert av Två otrevliga flickor, en multiinstrumentell syster-duo från Delsbo.

Landet inuti

Dag två tog helgens moderator My åter till orda och återkopplade till gårdagen. Därefter lämnades ordet över till Joakim Rindå från Riksteatern. Joakim berättade om ett teaterprojekt han leder där insamlade historier om hur det är att vara queer på landsbygden och
HBTQ-personers syn på sin hemort ska sättas ihop till en föreställning – Landet inuti. Så väl insamlandet som turnén med föreställningen kommer ske i hela landet och premiären äger rum hösten 2017. Det första insamlingstillfället var just på denna träff i Hudiksvall och gruppen fick göra värderingsövningar och diskutera där frågor om HBTQ tillsammans med landsbygd berördes.

Här finns cashen

Ett innehållsrikt och verktygsgivande pass fick avsluta dagarna. Matilda Björkqvist från Länsstyrelsen Skåne guidade deltagarna genom landsbygdsprogrammet och de olika möjligheterna att söka pengar därifrån. Förutom matnyttig information fick gruppen också träna på att formulera idéerna så att de passar ansökningssystemet.

Bra grejer fortsätter

Förutom mycket energi, inspiration, nya verktyg och idéer resulterade Min bygd också i att nya värdefulla kontakter knöts. En ny facebook-grupp, Det händer på landet, startades där deltagarna från helgens träff och andra intresserade bland annat kan dela förslag till lösningar, välriktad ilska och goda exempel som borde kännas till av fler.

Text: Sofie Skalstad

Foto: Isabelle Axelsson

Du kan även ladda ner dokumentationen som en pdf. Pdf, 720.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades