Landsbygdsnätverket

Foto: Jonas Nordigård, Leader Bohuskust och gränsbygd

Mitt Europa visar nyttan med EU

Runt om i Sverige men även i många andra länder inom EU arrangeras det massor av aktiviteter den här veckan för att visa upp vad EU gör runt om i Europa. Drygt 80 aktiviteter är anmälda till kampanjen Mitt Europa och allt sker den här veckan kring Europadagen.
– Just nu har vi 34 olika projekt aktiva som alla ska leda till ökad samverkan för en hållbar framtid i hav, skärgård och inland, berättar Krister Olsson som är en av arrangörerna.

I Lysekil finns kontoret för leaderområdet Leader Bohuskust och gränsbygd. Med ett fantastiskt läge vid småbåtshamnen och det öppna havet utanför fönstret känns det fantastiskt att få besöka gänget som jobbar för att utveckla bygden. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av de sätt som EU bidrar genom finansiering från någon av de så kallade struktur- och investeringsfonderna. I Sverige finns under perioden 2014-2020, 48 olika leaderområden som alla samlar företrädare för näringslivet, föreningar och offentlig sektor som prioriterar och vägleder bland olika utvecklingssatsningar. En av dem är Margareta Anderberg som arbetar för att utveckla besöksnäringen på Skaftö.

Foto: Jonathan Borgström

– Vi vill få fler att leva och verka på ön. Nu är vi 1400 invånare och delvis är det ju så att det behövs ett visst antal invånare för att få en god service för alla som bor här. Vi såg att besöksnäringen kunde utvecklas så att vi få fler verksamheter som är aktiva hela året och inte enbart under sommarmånaderna. Tack vare stödet från Leader Bohuskust och gränsbygd kan vi säkra att vi kan jobba med det här under minst tre år och försöka bygga upp en organisation som fokuserar på destinationsutveckling på Skaftö, förklarar Margareta Andersson.

Foto: Jonas Nordigård, Leader Bohuskust och gränsbygd

Stöd till projektering

En annan av besökarna på det öppna hus som Leader Bohuskust och gränsbygd arrangerar är Stig Simonsson som verkar för att öppna upp Islandsbergskanslen söder om Grundsund.

– För att återskapa en gammal farled och få igång vattengenomströmningen igen vill vi öppna upp den gamla Islandsbergskanalen som vuxit igen. Då kan kanoter och småbåtar ta sig igenom utan att behöva passera det stormpiskade Islandsbergshuvud där vind och strömmar gör det svårt att passera. Vi har jobbat för det här i åtta år och samlat in tillstånd från markägare, genomfört alla undersökningar som myndigheterna kräver och kommunen ställer upp med huvudmannaskap. Vi hoppas att genom Leader Bohuskust och gränsbygd få pengar till att projektera för kanalen som kan vara klar inom ett år efter att allt är klart med finansiering och upphandlingar, säger Stig Simonsson.

– I vår kommunikationsplan har vi slagit fast att vi ska sprida kunskap om Leader och då är den här satsningen Mitt Europa ett bra sätt. Vi bjöd in våra olika projekt, vår styrelse, folk som finns i huset och genom annonsering har vi lyckats få till en bra dag med ett flertal besökare, berättar Krister Olsson som är verksamhetsledare på Leader Bohuskust och gränsbygd.

Foto: Jonas Nordigård, Leader Bohuskust och gränsbygd

Publicerades