Landsbygdsnätverket
Innovationsstöd ny kampanj

Att få fler att söka innovationsstödet är idén med kampanjen som går igång idag. Fem projekt av de 40-tal som fått stödet berättar om varför varit viktigt för dem. Foto Gryt Film

Mousserande vin och musselmjöl ger innovationsstödet draghjälp

Idag drar kampanjen för att få fler att söka innovationsstödet igång. Det finns 150 miljoner kvar att söka från för att förverkliga idéer inom jordbruk, trädgårds- och rennäringen. Fem godkända projekt från hela Sverige är med som goda exempel i de filmer som släpps under kommande veckor.

Fem godkända projekt från hela Sverige är med som goda exempel i de filmer som släpps under kommande veckor. Inspireras av andra som sökt och fått innovationsstödet.

Exemplet Break Box

Exemplet Artic Winery

Exemplet Renskötsel

Exemplet Musselfeed

Exemplet Lammlyftet

Pengar kvar att söka

Innovationsstödet i landsbygdsprogrammet ger unika möjligheter. I Sverige avsatte regeringen 440 miljoner till stöd för så kallade innovationsgrupper. I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning.

– Nu finns det fortfarande 150 miljoner kvar att söka, säger Inger Pehrson som är samordnare för innovationsnätverket, och vi vill nå ut med att den här möjligheten finns.

Även en liten nyhet kan göra stor skillnad

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

– Det handlar om stöd med 100 procents finansiering i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte, säger Inger Pehrson.

Publicerades