Landsbygdsnätverket

Mycket för styrgruppen att prioritera

Den 10-11 november samlades Landsbygdsnätverkets styrgrupp i Hyssna kvarn i Marks kommun. Ett flertal förslag från våra olika medlemsorganisationer hade kommit in på vad Landsbygdsnätverket ska arbeta med under 2015.

Styrgrupp_Hyssna_opt

Styrgruppens ledamöter diskuterar innehållet i handlingsplanen fram till år 2020.

Vid styrgruppens senaste möte beslutades hur Landsbygdsnätverkets handlingsplan skulles se ut fram till 2020. Den kommer man inom kort att kunna ladda ner från vår webbplats. En del frågor ställdes kring storleken på kansliet och arbetsfördelningen mellan de som arbetar där. Till nästa möte ska de få en mer utförligare redovisning över vad kansliets medarbetare gör.

 

Ytterligare några organisationer välkomnades som medlemmar.

 

Aktivitetsplanen för 2015 ska beslutas på nästa möte i början av februari men redan nu är det klart att den i fortsättningen ska omfatta två år i taget med möjlighet till revidering efter första året. Ett flertal förslag hade kommit in från både medlemsorganisationer och från kansliet på vad nätverket kan arbeta med de kommande åren och styrgruppen fick en tuff uppgift i att prioritera bland förslagen. Styrgruppen beslöt att följande bör nätverket fokusera på:

  • En kraftfull satsning på Integration. En arbetsgrupp ska tillsättas.
  • Tillsätta en arbetsgrupp för naturturism enligt det initiativ som Ekoturismföreningen och LRF tagit.
  • Tillsätta en arbetsgrupp för service enlig de två initiativ som Hela Sverige ska Leva och Tillväxtverket tagit.
  • Fortsätta samla goda exempel genom ullbaggeprocess vartannat år istället för tidigare då det skedde årligen.
  • Utökade arbetsuppgifter och budget för Gröna Näringar-gruppen enligt deras förslag.
  • Tillsätta en arbetsgrupp för unga enligt det initiativ som flera ungdomsorganisationer tagit samt med de tillägg som styrgruppen föreslog.
  • Dessutom ska vi lägga krut på att grupperna har en bra samordning. Kansliet ska återkomma till nästa möte med konkret förslag på hur vi löser det.
  • Varje grupp ska också ha i uppdrag att jobba med regionalt uppsökande verksamhet och se till att det finns funktioner i form av lotsar/inspiratörer.

Dessutom ska vi fortsätta med det som anges i handlingsplanen, det vill säga samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling, EIP-Agri med dess innovationsarbete inom lantbruket, årlig nätverksträff och internationellt erfarenhetsutbyte. Vi ska också fortsätta att ge kansliresursstöd till nätverket för de landsbygdsutvecklare som jobbar på kommuner, regioner och länsstyrelser.

Publicerades