Landsbygdsnätverket
Eva Ladberg, Herman Geijer och Folke Schimanski

Eva Ladberg, Herman Geijer och Folke Schimanski diskuterar hur en kris kan se ut, ger ett historiskt perspektiv och vad händer med våra husdjur när krisen kommer. Foto: Peter Gropman

När kommer krisen? – om prepping och krisberedskap #88

I Sverige har vi haft fred i drygt 200 år. Och även om vi har fått känna av konsekvenserna av två världskrig, stormar och torka har vi varit förskonade från stora katastrofer. Så hur skulle det gå för oss vid en större kris? Hur väl står sig landsbygden kontra staden? Det här är det första avsnittet av två om krisberedskap, också kallad prepping.

Medverkande:
Eva Ladberg, Svenska Blå Stjärnan
Herman Geijer, författare och föreläsare
Och Folke Schimanski, historiker, författare och journalist

Jag tror folk är mer förberedda än de tror. Jag tror inte vi sitter och väntar och törstar om vi är törstiga, utan vi är ganska bra på att lösa problem som uppstår
- Herman Geijer

Min allmänna bild är att man historiskt sett klarat sig bättre på landet än i stan. Det handlar om närheten till primärkällan: maten. När vi var evakuerade kunde vi gå till en bonde och hämta mjölk. Och på landet har man större utrymmen om man vill preppa
- Folke Schimanski

Om krisen kommer har vi cirka 2000 utbildade medlemmar som har gått en grundkurs hos oss och lärt sig om lantbrukets djur. Vi hjälper till på landsbygderna vid en kris, mest med produktionsdjur, det handlar oftast om smittor av olika slag där vi assisterar veterinärer
- Eva Ladberg

Publicerades