Landsbygdsnätverket

Nästa leaderträff till Höga Kusten

Nu är det dags att boka in den 16-17 maj 2017 för nästa nationella leaderträff! Det är Leader Höga Kusten som kommer att stå som värd för träffen. Vi räknar med att kunna informera om exakt plats för träffen i början av nästa år.

Att säga att Höga Kustens natur är unik är ingen överdrift. Höga Kusten utsågs till världsarv av UNESCO år 2000. Här sker den snabbaste och största landhöjningen i världen efter den senaste inlandsisen.

Höga Kusten har också de senaste åren tillhört Sveriges snabbast växande besöksdestinationer. Den storslagna naturen, smakerna och kulturen lockar idag besökare från när och fjärran och förra året var Höga Kusten den region i Sverige som hade störst tillväxt bland utländska besökare. 

Höga Kusten är också ett område fyllt med en stark entreprenörsanda. I regionen hittar man därför allt från några av Sveriges största industrier, småskaliga mathantverksföretag till världens främsta gin-destilleri. På senare år har entreprenörsandan även frodats inom besöksnäringen och flera turismföretag är på framväxt. Drivkraften är stark och det är samarbetet över kommungränserna, mellan företag, föreningar och privatpersoner som är nyckeln till framgång. Leader Höga Kusten fyller en viktig funktion genom att guida företagen genom alla utvecklingsmöjligheter och visa vägar framåt. 

Jenny Edvinsson

Jenny Edvinsson

Välkommen till Höga Kusten!

Önskar

Jonny Lundin
ordförande
LAG Leader Höga Kusten

Jenny Edvinsson
verksamhetsledare
Leader Höga Kusten

Publicerades