Landsbygdsnätverket
Eka på sjön

Svensk naturturism är på frammarsch och utvecklingspotentialen bedöms som stor. Men kunskapen om branschens grundläggande förutsättningar behöver spridas. Foto Mickan Thor

Naturturismens entreprenörer säger sitt i ny studie

Svensk naturturism växer och allt fler söker sig till den svenska landsbygdens fantastiska naturskatter. Utvecklingspotentialen bedöms som stor men mer kunskap om branschen måste spridas. Därför har Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism många aktiviteter på gång. En metodhandbok om naturturism är under framtagande, ett avsnitt i podden Landet och en stor konferens i april. Men allra först ut är en studie om naturturismens entreprenörer.

Det var under 2017 som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism tog initiativ till att genomföra en studie av naturturismens entreprenörer i syfte att förtydliga entreprenörernas syn på sin egen och branschens utveckling. Urvalet består av 25 naturturistföretag som är spridda över hela landet och som arbetar med naturturismens olika områden.

Beata

Beata Allen. Foto Mickan Thor

Studien vill förtydliga

- Studien vill förtydliga entreprenörernas syn på sin egen och branschens utveckling. Den ger en bild av hur de intervjuade företagarna upplever olika situationer och förhållanden, till exempel i kontakter med myndigheter, behov av utbildningar och förutsättningar för samverkan, säger Beata Allen som är Landsbygdsnätverkets kanslirepresentant och samordnare I arbetsgruppen för naturturism

Svensk naturturism är på frammarsch och utvecklingspotentialen bedöms som stor. Men kunskapen om branschens grundläggande förutsättningar behöver spridas. Studien där naturturismentreprenörerna säger sitt om branschen är en del i ett större pussel.

- När många pratar om naturturismens potential och att branschen många gånger upplevs som omogen så blir samtalen med de enskilda entreprenörerna en viktig pusselbit i arbetet med att skapa goda förutsättningar för branschens utveckling, menar Beata Allen.

naturturism

Foto Mickan Thor

Entreprenörer tycker till

Studien redovisar vad de intervjuade entreprenörerna har sagt och hur de upplever olika situationer och förhållanden. Ämnen kring vilka entreprenörerna fått säga sitt har bland annat varit marknad och kunder, produktutveckling och kompetens, hållbarhet, hinder, certifiering och krav, möjligheter och framtid.

Beata Allen berättar vidare;

- Genom studien kommer vi de enskilda företagarna lite närmare, vi förstår den kontext de verkar i lite bättre. Det är många som i dag som arbetar med att främja en utveckling av naturturismen. För att kunna göra det jobbet bra behövs en djupare kunskap om företagarnas förutsättningar och syn på sin egen utveckling, en kunskapsspridning som studien förhoppningsvis bidrar till.

Handbok, podd och konferens

Arbetsgruppen för naturturism har ett flertal initiativ och aktiviteter på gång. Just nu pågår som bäst framtagandet av en handbok som på ett konkret och informativt sätt ska beskriva svensk naturturism och ge tips och råd som kan utveckla branschen. Ett avsnitt av podden Landet kommer handla om naturturism och i april ordnas en stor konferens om naturturism.

Här hittar du studien om naturturismens entreprenörer. Pdf, 1.3 MB.

Naturturism

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism många aktiviteter på gång. En metodhandbok om naturturism, ett avsnitt i podden Landet och en konferens i april. Först ut är en studie om naturturismens entreprenörer. Foto Mickan Thor

Publicerades