Landsbygdsnätverket
Foto Göran Wallin

Naturturismen växer och efterfrågas allt mer, av allt fler. Foto Göran Wallin

Naturturism på frammarsch – konferens 12 april

Varför är det viktigt med lokal förankring och samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer? Hur möter och stöttar vi innovativa idéer? Att bruka utan att förbruka, är det möjligt? Reservera den 12 april kl. 10.00 – 16.30 för en konferens om hur en stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling.

Konferensen kommer att ge utrymme för både omvärldsspaning, inspiration, goda exempel och dialog.

Foto Göran Wallin

Fartfylld forsränning. Foto Göran Wallin

I programmet medverkar bland annat Jerry Engström, turismentreprenör och föreläsare inom turism- och destinationsutveckling, samt Britt Bohlin, regeringens särskilda utredare för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Vi kommer också bland annat att få lyssna till hur Laxå kommun, Turistrådet Västsverige och Turism i Västmanland arbetar för att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

Målgrupper för konferensen

Målgrupper för träffen är kommuner, leadergrupper, myndigheter, Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och andra offentliga aktörer som vill skapa goda förutsättningar för en bransch med stor potential.

Konferensen hålls på Hotell C Stockholm.

Jerry Engström

Jerry Engström, turismentreprenör och föreläsare inom turism- och destinationsutveckling.

Publicerades