Landsbygdsnätverket
Personalen på Landsbygdsnätverkets kansli uppkopplade digitalt

Nätverkande i Coronatider

Nu är gemenskap och engagemang viktigare än någonsin, men också uthållighet och förmåga till kreativitet. Bland organisationerna och myndigheterna i nätverket ser vi en imponerande flora av lösningar på tuffa utmaningar i Coronans fotspår.

Några, bland många exempel, är LRF:s sajt Gröna jobb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Hela Sverige ska leva med samlade tips om digitala möteslösningar på sitt Byanätsforum, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vreta Kluster som ägnade sitt senaste nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. åt goda exempel till det gröna näringslivet i turbulenta tider och LRF ungdom som har startat kampanjen #farmingasusual i sociala medier.

Ett bra tips till den som behöver få en överblick över företagsstödjande insatser med anledning av Coronakrisen, finns värdefull information samlad på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samla och sprida

Även det vi gör tillsammans i nätverket får anpassas till nya förhållanden. Den plattform vi gemensamt byggt upp kan vi nyttja för att stödja och inspirera varandra. Det kan ske på olika sätt. Ett exempel är när arbetsgruppen för nya affärsmöjligheter i Gröna näringar samlar de regionala gröna klustren nästa vecka.

Då kommer de bland annat att byta erfarenheter om vad dessa kluster gör runt om i landet för att möta utmaningarna. Den informationen passar vi på att samla i en artikel till nästa veckas nyhetsbrev. Ett annat exempel är våra arbetsgrupper som planerade att ha seminarier under Landsbygdsriksdagen. Nu kommer de att arrangera dem som webbinarier istället. Men det finns fler exempel, som vi återkommer till i kommande nyhetsbrev. Har du tips och idéer som du vill dela med dig, tveka inte att höra av dig till Landsbygdsnätverkets kansli.

Hålla i nuvarande verksamhet och förbereda för ny

Mötesfrekvensen och interaktiviteten är fortsatt hög i nätverket. Men den sker just nu uteslutande på digitala plattformar och givetvis med hänsyn till ett delvis annorlunda fokus. Det gör att mycket av den planerade verksamheten i nätverket fortgår, bland annat med sikte på kommande år och programperiod. Frågan om framtiden är aktuell i flera av våra arbetsgrupper. Vår styrgrupp kommer dessutom att ta ett samlat grepp. Inom snar framtid kommer de att inbjuda till dialog om behov av nätverkande under kommande år. Missa inte det.

Maria Gustafsson,verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli

Publicerades