Landsbygdsnätverket
Karta över alla länder med nationella nätverk

Nätverken får en viktigare roll nästa programperiod

Kommissionen vill ha ett partnerskap som knyter samman de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken. Och landsbygdsnätverken ska behålla sin basfunktion men involvera fler. Det var två besked när nationella och europeiska intresseorganisationer och myndigheter möttes i december.

Den 16 december hölls ett Assembly-möte i Bryssel för intressenter i nationella och europeiska landsbygdsnätverk. På mötet diskuterades bland annat kommissionens ambitioner om nätverken i nästa programperiod. Mihail Dumitru, kommissionens jordbruksdirektorat, berättade att de vill ha ett partnerskap som knyter ihop de två pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken, alltså direktstöden och landsbygdsutveckling.

- Det gör att nätverken spelar en ännu viktigare roll. Nätverken ska behålla sin basfunktion men involvera fler aktörer, säger Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare, som deltog på mötet.

Viktigt att samordna med andra fonder

Nästa period kommer det europeiska landsbygdsnätverket och nätverket för europeiska innovationspartnerskapet att slås samman till ett gemensamt jordbruksnätverk, ett så kallat CAP-nätverk. Mihail Dumitru konstaterade att även om landsbygdsutveckling blir en än mer integrerad del i den gemensamma jordbrukspolitiken så är det viktigt att behålla en tydlig samordning med de andra EU-fonderna. Landsbygdsområden påverkas av många olika politikområden och Dumitru lyfte att lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan genomföras med finansiering från flera fonder, och med en så kallad lead-fund.

Han uppmanade också alla att delta i kommissionens klimatsatsning Green Deal.

Inga avbrott i övergången

När det gäller övergången mellan programperioderna är kommissionen tydlig med att man inte vill ha några avbrott i nätverkandet. I förhandlingarna om övergångsregler för 2021, som pågår just nu, finns förslaget att nätverken ska kunna använda nya pengar för att upprätthålla vissa åtgärder. Nätverken, lokalt ledd utveckling och innovationsgrupper är några åtgärder som föreslås kunna fortsätta för att undvika onödiga avbrott.

Publicerades