Landsbygdsnätverket
Aron Shoug


Nätverkets Unga kör webbinarie om ideella drivkrafter

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling, arrangerar ett webbinarie om att leda och motivera ideella människor och om vikten att lära sig förstå ideellas drivkrafter för att få fler att engagera sig. 

Den 29 november arrangeras ett webbinarie som passar alla som är ideellt engagerade i föreningar och som vill bli bättre på att öka engagemanget i föreningen samt rekrytera nya och behålla befintliga medlemmar.

Aron Shoug Öhman från Stockholms universitet, som forskar om ledarskap och engagemang i ideella organisationer, delar i webbinariet med sig av forskning kring hur man kan förstå ideellas drivkrafter och på så vis skapa bättre förutsättningar för fler att engagera sig i föreningen. Att ha engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningar ska kunna uppnå sina mål.

Många frågor om engagemang

Men vad är det egentligen som får människor att engagera sig? Varför stannar vissa kvar i föreningen medan andra hoppar av? Hur kan styrelsen genom sitt ledarskap få flera att bli mer engagerade, eller i varje fall undvika att kväva det engagemang som finns?

Det är frågor som dessa som tas upp under webbinariet vars deltagare får både verktyg och inspiration för att ta frågorna – och svaren – med hem till den egna föreningen. Forskningsresultat och teorier varvas med praktiska exempel och konkreta råd för hur man ska kunna ta vara på de ideella krafterna och öka engagemanget.

På webbinariet lär sig deltagarna:

  • Om olika faktorer som påverkar de ideellas engagemang.
  • Hur ledarskap kan användas för att skapa en social miljö där det är lättare att bli engagerad.
  • Att analysera de utmaningar föreningen står inför och utveckla strategier för att öka engagemanget.

Utan piska och morot

Aron Schoug Öhmans studie “Utan piska och morot”, som ligger till grund för webbinariet, kan läsas i sin helhet på Ideell Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan via länk på Zoom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades