Landsbygdsnätverket

Nu är alla leaderområden godkända

Nu är samtliga 48 leaderområden godkända av Jordbruksverket för den nya programperioden. Det innebär att de kan börja det operativa arbetet med att mobilisera målgrupper och prioritera projektansökningar som ska bidra till att utveckla området.

– Det känns bra att alla leaderområden nu kan dra igång sina verksamheter. De har under snart två års tid arbetat hårt för att mobilisera aktörer i sina områden, tagit fram en utvecklingsstrategi samt bildat sina organisationer. Redan nu har det kommit in över 100 projektansökningar som ligger och väntar på handläggning, säger Johan Magnusson, enhetschef för lokalt ledd utveckling.

Fyra fonder finansierar

Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden.

– Eftersom de allra flesta leaderområden nu har möjlighet att arbeta med flera fonder ökar möjligheten att möta de behov och utmaningar som finns lokalt samt att skapa synergieffekter mellan olika typer av satsningar. Det kan exempelvis handla om kopplingar mellan stad och land, näringslivsutveckling och sysselsättningsprojekt, integrationsprojekt eller miljö- och innovationsinsatser, säger Johan Magnusson.

Fakta om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

  • Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 drygt två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska offentliga medfinansieringen är inräknad.
  • Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.
  • I Sverige finns 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling.

Mer information

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

 

Text: Jordbruksverket

Publicerades