Landsbygdsnätverket
Medlemmar Landsbygdsnätverket

Nu är vi 100 medlemmar i Landsbygdsnätverket

Efter det senaste styrgruppsmötet stod det klart att Landsbygdsnätverket passerat en milstolpe. I samband med att två nya organisationer gick med sprängde nätverket 100-vallen i antalet medlemmar.

På mötet, som hölls den 29-30 maj, beviljades alltså två nya organisationer medlemskap i nätverket och det totala medlemsantalet landar på totalt 100 stycken. De nya organisationerna är IM Individuell Människohjälp och Matfiskodlarna, som med sina olika kompetensområden förstärker nätverket genom sitt medlemskap.

Här kan du se listan med Landsbygdsnätverkets medlemmar

Landsbygdsnätverket består idag av en bredd av kompetens och delaktighet från både civilsamhällesorganisationer, näringslivsorganisationer och offentlig sektor. Ungefär hälften av medlemmarna är intressenter inom de gröna- och blå landsbygdsnäringarna samt inom ekologiskt hållbar utveckling. Den andra hälften är intressenter som i ett bredare spektra engagerar sig i landsbygdsutvecklingsfrågor.

Landsbygdnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafson är glad att man har så många aktiva medlemmar i nätverket.

- Över hälften av våra medlemsorganisationer väljer att vara aktiva och bidra till att både utforma och genomföra nätverksaktiviteter. De övriga deltar i aktiviteter och är mottagare och förmedlare av kunskaper som sprids genom nätverket, säger hon.

Hon menar också att det bland medlemsorganisationerna finns många som har en god regional och lokal närvaro, vilket gör att de kunskaper som utvecklas i nätverket kan byggas underifrån samtidigt som de kan spridas ut i landet.

Läs mer om Landsbygdsnätvekets uppdrag här.

Publicerades