Landsbygdsnätverket

Nu byggs nationella innovationsnätverket upp

Det som lyft oss från stenåldern till dagens höga välfärds- och tekniknivå är ett oändligt antal innovationer. Inte minst inom lantbruket.
– Idag stannar många idéer på gårdsnivå och kan av resursbrist inte utvecklas till en eventuell innovation, säger Inger Pehrson som nu leder arbetet med att bygga upp ett nytt innovationsnätverk inom Landsbygdsnätverket.

Inger_och_Maria

Inger Pehrson och Maria Gustafsson samtalar om arbetet med EIP-Agri.

Aldrig tidigare har man haft chansen att söka stöd för att utveckla en idé på betald arbetstid. Och att dessutom kunna göra det tillsammans med utvalda personer som har kunskap om och intresse av samma ämne gör det hela ännu bättre.

 

Bra grund för samverkan

Ett av syftena med EIP-Agri, det Europeiska Innovationspartnerskapet för lantbruket, är att bättre knyta ihop praktik, forskning och rådgivning. På flera av de möten som ordnats för att diskutera EIP-Agri och det nya innovationsstödet, har alla tre områdena varit representerade. Något som ger en bra grund för en fungerande samverkan framöver. LRF ordnade exempelvis tillsammans med SLU i november en workshop i Uppsala om utmaningar inom mjölkproduktionen. Gruppvis jobbade mjölkproducenter, forskare och olika branschföreträdare med att identifiera utmaningar som eventuellt kan passa för innovationsprojekt.

 

– Rådgivarna har en viktig roll inom innovationsnätverket då de har rika kontakter med företagare inom jordbruk och trädgård. Och de känner till dess olika utmaningar, förklarar Inger Pehrson. Troligen kommer vi att få se många rådgivare i olika innovationsgrupper i rollen både som sakkunnig och som processledare.

 

Innovationsgrupperna skapar förutsättningar

Att arbetet i gruppen samordnas och drivs framåt på ett effektivt sätt är en förutsättning för att det ska bli framgångsrikt. Forskarna tillför med sina specialistkunskaper nödvändiga byggstenar i processen. För att stimulera kreativitet och nytänk bör det i grupperna gärna ingå någon från en annan bransch eller sektor i samhället. Men arbetet måste utgå ifrån dem som äger problemet, det vill säga praktikerna och deras behov och utmaningar. Genom att de ingår i innovationsgrupperna skapar man dessa förutsättningar.

 

– Vid möten med bland annat Vinnova, SLU Holding, Almi och Svenska Uppfinnarföreningen har vi fått värdefulla råd till arbetet med nya innovationsstödet, säger Inger. De behövs som viktiga resurser inom innovationsnätverket även framöver.

Publicerades