Landsbygdsnätverket

Vem vinner årets Ullbaggar?

Nu drar nomineringsprocessen igång till Ullbaggepriserna

I år är det åter igen dags för Landsbygdsgalan att arrangeras där Ullbaggar delas ut till bästa projekt eller företag inom åtta olika kategorier. Nytt för i år är även att det kommer att delas ut ett folkets pris.
– Processen med att få fram nominerade till Ullbaggepriserna är viktig. Den hjälper oss att få fram de goda exempel som är betydelsefulla för landsbygdens utveckling, säger projektledare Nils Lagerroth.

Landsbygdsnätverket har tidigare arrangerat landsbygdsgalor vid fem olika tillfällen där priser har delats ut i olika kategorier där den gemensamma nämnaren är projekt eller företag som har varit viktiga för att utveckla landsbygden. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Nominering till de olika kategorierna kan göras av länsstyrelser, Sametinget, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och leadergrupperna, inklusive de oprioriterade leaderområdena. De kan nominera ett förslag per kategori. Andra medlemmar i Landsbygdsnätverket uppmanas att nominera via dem. Ett separat mejl skickas ut till alla som kan nominera med instruktion på hur man ska gå till väga.

Åtta olika kategorier

  • Sysselsättningspris i Gröna näringar
  • Sysselsättningspris i Blå näringar
  • Sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar
  • Pris i landsbygdsinnovation
  • Integrationspris
  • Klimat- och miljöpris
  • Unga-pris
  • Pris för internationellt samarbete

Ett folkets pris kommer även att utses genom en allmän omröstning där alla kan rösta på det projekt eller företag som man tycker bäst om och som har slutnominerats till att vinna en Ullbagge.

Landsbygdsgalan arrangeras i november månad. Exakt datum och plats är inte bestämt ännu.

Läs mer om galan på www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdsgalan.

Publicerades