Landsbygdsnätverket
Logo_LEADER_CMYK_SVERIGE_850

Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling

Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden gör det möjligt för aktörer som engagerar sig i utvecklingen av sin bygd att söka finansiering till utvecklingsprojekt. Den 28 januari öppnar möjligheten att söka stöd via Jordbruksverkets nya e-tjänst. Stora delar av Sverige täcks av leaderområden. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar.

 

Fyra fonder finansierar

 Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden.

 

– Att det finns fyra samverkande fonder öppnar för nya typer av leaderprojekt. Det lokala leaderkontoret ger hjälp och stöd både vid ansökan och genomförande av projekt, det är därför viktigt att hålla tät kontakt med kontoret, säger Johan Magnusson, chef på Jordbruksverkets enhet för lokalt ledd utveckling.

 

Fakta om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

  • Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska medfinansieringen är inräknad.
  • Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.
  • I Sverige finns 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling.
  • Hittills har 25 leaderområden fått startbeslut. Resterande områden förväntas få startbeslut innan mars månads slut.

Text: Jordbruksverket

Publicerades