Landsbygdsnätverket
fotomontage Mickan Thor

Nu sätter vi gröna kluster på tapeten!

Hur stora och starka muskler finns det egentligen? Massor, visar det sig när Landsbygdnätverket tittar närmare på landets många regionala kompetenscenter som oftast går under namnet Gröna kluster. Nu, under den coronapräglade våren 2020 skildras dessa gröna kluster i en artikelserie där var och en får berätta hur man jobbar med de gröna näringarnas affärsmöjligheter i sin egen region utifrån de förutsättningar och det företagande som råder där.

- Kampanjen om landets Gröna kluster går mycket bra på sociala medier, det verkar finnas en törst efter den här typen av nyheter och information om gröna näringars möjligheter att utvecklas, säger Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare på Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för nya affärsmöjligheter av gröna näringar vill göra landets gröna kluster mer kända för allmänheten, för Landsbygdsnätverket medlemsorganisationer och för beslutsfattare.

En annan ambition med vårens artikelserie är att detta ska stärka samarbetet mellan de regionala klustren och kanske inspirera till gemensamma projekt.

Rådande coronatider

Landsbygdsnätverket Nils Lagerroth är, trots rådande Coronatider och alla konsekvenserna i dess kölvatten, nöjd med kontakten med landets gröna kluster.

- De gröna klustren bedriver en mycket viktig verksamhet för lantbruk och landsbygd och visar att de har stor förmåga att anpassa sig efter de behov som finns.

Under ett diskussionsmöte mellan landets gröna kluster framkom mycket tänkande inför framtiden.

Helen Oscarsson på Vreta Kluster i Östergötland betonar vikten av att synliggöra landets gröna kluster och dess kompetens, nätverk och verksamhet.

- Jag tycker det är ett utmärkt initiativ att visualisera alla gröna kluster på det här viset. Jag tror inte att det är så många som vet om hur stor kompetens som faktiskt finns.

Men - så kom viruset Covid19 till Sverige och briserade som en bomb. Helen Oscarsson igen.

- Corona har rusat in i våra liv och det har ändrat på vårt arbetssätt och, i viss mån klustrens funktion. Vi vill förstås bidra till någon sorts normalitet men alla event får bli digitala, kanske har vi nytta av detta i framtiden. Vi fokuserar på att skicka ut goda exempel i våra nyhetsbrev inte minst inom besöksnäringen. Vi tänker att vi kan snabbutbilda så att folk kan komma in gröna näringar och hitta logistiklösningar med arbetsförmedlingar. Klustret försöker, och vill vara, en sammanhängande nod som parerar och gör vad vi kan.

Vilka typer av aktiviteter ska vi satsa på?

Mats Pettersson på Gotland Grönt Centrum menar att det är viktigt att stödja de gröna kluster som finns rent ekonomiskt

- Kanske skulle vi i våra kluster vara än mer aktiva att binda ihop forskning med lantbrukare.

Cilla Krantz på Agro Sörmland berättar att de jobbar i den riktningen och att de lägger mycket kraft på att just matcha lantbrukare och forskning, rådgivning och myndigheter.

Mats Emilsson på Agroväst berättar att de är väldigt projektorienterade och har normalt många gröna möten runt om i sin region men att de nu följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör alla sina möten digitala.

- Det blir poddar och filmningar och vi försöker hålla igång och ha aktiviteten uppe. Vår region står på tå och hjälper till. Hälften av oss jobbar hemma, det är ganska luftigt både i huset och på parkeringen.

Brygga mellan akademin och näringslivet

Så arbetar man även på Vreta Kluster för att vara en brygga mellan akademin och näringslivet.

På Agroväst säger man.

- Lantbrukarna är vår primära målgrupp men vi måste få till mixen med forskare och experter. Klustren i sig kan göra mycket genom gränsöverskridande initiativ.

Den allmänna kunskapen om de gröna klustrens kunskap och de gröna näringarnas kompetens måste också spridas, menar man på Agro Sörmland.

- Jag blir nästan skrämd över hur dålig insikten är inom tekniksektorn. Det blir en aha- upplevelse varje gång, man tror knappt det är sant hur lite de vet om hur den gröna sektorn arbetar med teknikutveckling, säger Cilla Krantz.

Artiklarna publiceras både på Landsbygdsnätverkets webbplats men även i olika sociala medier.

På Landsbygdsnätverkets webb under rubriken Gröna kluster läggs artiklarna in med en karta som anger klustrets/centrats hemvist.

Publicerades