Landsbygdsnätverket

Nya fokusgrupper inom EIP-Agri

Två nya fokusgrupper drar igång - New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship respektive Water & agriculture: adaptive strategies at farm level, där Sverige i hård konkurrens fått med en svensk representant, Linda Larsson från Länsstyrelsen Gotland. Sverige är också väl representerade i flera av de tidigare grupperna.

Linda+Larsson+lst+I-län_pc

Linda Larsson, Sveriges representant i fokusgruppen Water & agriculture: adaptive strategies at farm level.

Fokusgruppernas syfte är att sammanföra cirka 20 experter eller särskilt intresserade från olika länder för att beskriva förutsättningar, problem och möjligheter gällande ett specifikt ämne. Gruppernas arbete under två workshopar med för- och efterarbete ska resultera i såväl forskningsbehov som behov av innovativa åtgärder. Totalt har 13 olika fokusgrupper startats sedan 2013 där några av grupperna redan har slutrapporterats.

 

Föreslagna ämnen för fokusgrupper som ska starta i höst är: Emissions from livestock production, Agroforestry/mixed systems/farms diversification och Benchmarking farm performance (on sustainability).

 

Är du intresserad av att delta? Läs mer på Focus Groups Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Inger Pehrson, 072-977 59 01 - samordnare för innovationsnätverket.

Publicerades