Landsbygdsnätverket

Nya landsbygdsprogrammet öppnar för ansökningar

Snart kan du söka stöd för bland annat bredbandsutbyggnad.

Den 3 september öppnar den nya e-tjänsten hos Jordbruksverket för ansökan om företags- och projektstöd. Det svenska landsbygdsprogrammet är formellt ännu inte godkänt av EU-kommissionen men man börjar ändå ta in ansökningar.

Det är för investeringar i bredband som ska bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden som man till en början kan söka stöd. Jordbruksföretagare kan även ansöka om stöd för om-, ny- och tillbyggnation av djurstallar, under förutsättning att djurantalet ökar, via den nya e-tjänsten som Jordbruksverket lanserar den 3 september. Man söker pengar på egen risk eftersom programmet ännu inte är godkänt. Under våren 2015 beräknar man att programmet ska godkännas av EU-kommissionen. Så här ser tidsplanen ut för övrigt:

  • Startstöd för unga lantbrukare (från januari 2015).
  • Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring från sommaren 2015 (vissa delar startar hösten 2014)
  • Förädlingsstöd (från sommaren 2015)
  • Investeringsstöd till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skog (från sommaren 2015)
  • Investeringsstöd i bättre djurvälfärd (från sommaren 2015)
  • Investeringsstöd i omarrondering och infrastruktur för skog (från januari 2016)
  • Projektstöd till investeringar i småskalig infrastruktur (från sommaren 2015)
  • Projektstöd till investeringar i grundläggande tjänster på landsbygden (från sommaren 2015)
  • Projektstöd till investeringar i infrastruktur för rekreationsändamål och turistinformation - förutsättningsskapande insatser inom matupplevelser (från sommaren 2015)
  • Projektstöd till utredningar och restaurering av natur- och kulturmiljöer (från sommaren 2015)

Publicerades