Landsbygdsnätverket

Nya medlemmar hälsas välkomna

Landsbygdsnätverket växer stadigt. Nu kan 82 organisationer och myndigheter titulera sig som medlemmar i nätverket.

Gröna+näringar+1_opt

Styrgruppen fastställde arbetsgruppen gröna näringars nya arbetsplan.

Bland de som godkändes av styrgruppen finns Post- och telestyrelsen, Sametinget, Svenska Insjöfiskares Centralförbund, Hästföretagarna och Inlandskommunerna ekonomisk förening. Dessa och de övriga nya medlemmarna hälsas välkomna i nätverket.

 

Verka för svenskt jordbruk

Huvudpunkten för gårdagens styrgruppsmöte var att uppdatera aktivitetsplanen för 2015 och 2016. Bland annat fastställdes en ny arbetsplan för arbetsgruppen gröna näringar. En nyhet i gruppens arbete är att verka för att svenskt jordbruk har ökade möjligheter att producera nya livsmedel till nya svenskar. Alla styrguppsprotokoll hittar du på Landsbygdsnätverkets webbplats och protokollet från gårdagens möte läggs ut så fort det är justerat.

Publicerades