Landsbygdsnätverket
Helene Oscarsson, sammankallande för Gröna kluster har rutig kavaj och en beige tröja och sitter i kontorsmiljö

Foto Vreta kluster

Nyfiken på Gröna kluster – Helene Oscarsson

Helene Oscarsson, du är sammankallande för gruppen Gröna kluster inom Landsbygdsnätverket. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Det är att fortsätta utveckla nätverket Gröna Kluster för att utbyta erfarenheter, metoder, kunskaper och kontakter.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– En ökad kraft i teknik- och affärsutvecklingsarbetet för företagen inom de gröna näringarna, fler växande företag, fler nya affärsidéer, fler nya produkter, fler som vill arbeta i gröna näringarna.

Vad är på gång framåt?
– Vi har precis fått en projektansökan godkänd som handlar om just ett ökat utbyte mellan de gröna klustren i Sverige, så nu är fokus på att projektledaren ska börja komma igång med det konkreta arbetet.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidraget med, vad skulle det bli?
– Att synliggöra för omvärlden vilka gröna kluster som finns i Sverige, att skapa regelbundna möten mellan de gröna klustren och att skapa ett gemensamt projekt för ökat utbyte.

Vill du veta mer om gruppen?

Läs mer på Gröna klusters webbsida

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i gruppen Gröna kluster? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Publicerades