Landsbygdsnätverket
Christina Milén Jacobsson är ordförande för gruppen Hållbara gröna näringar. Hon har en blå väst och en ljusblå skjorta på sig

Foto Hushållningssällskapet

Nyfiken på Hållbara gröna näringar - Christina Milén Jacobsson

Christina Milén Jacobsson, du är ordförande för arbetsgruppen Hållbara gröna näringar.

Vad är det viktigaste med Landsbygdsnätverkets arbete i gruppen?

– Det viktigaste är att vi tar vi oss an gemensamma utmaningar för att stärka landsbygderna, både för det som är nu i närtid men också det som vi ser behöver utvecklas och förberedas inför framtiden.

– En styrka är att vi arbetar i olika tematiska arbetsgrupper där vi tillsammans fångar upp idéer och initiativ som händer lokalt, regionalt och nationellt. Det känns bra då vi vill vara med och stötta utvecklingen av som handlar om att ställa om till hållbart företagande.

Vad kan du framöver se för resultat av nätverkets verksamhet för de gröna näringarna?
– Det känns positivt, det engagemanget som är från många olika medlemsorganisationer. Det gör att aktiviteterna berör fler och att resultaten når ut. Det innebär också att fler olika perspektiv möts vilket främjar nytänkande och ökar träffsäkerheten för att det som görs blir rätt saker.

– De frågor vi arbetar med just nu, såsom främjande av innovationer och ökade kunskaper, kompetensförsörjning och utbildning i ett brett perspektiv, matfrågor både i offentliga kök som på privata restauranger, regionala kluster samt ägarskiften, är alla angelägna frågor som främjar den svenska livsmedelsstrategin men även för att nå de mål EU ställer upp. Tillsammans genom medlemmarna når dessa frågor ut i landet på ett effektivt sätt.

Vad är det för utmaningar som finns för de gröna näringarna som just Landsbygdsnätverket är bra på?
– Kraften i utvecklingen och att vi är många som jobbar med frågorna lokalt, regionalt och nationellt. Det är både en utmaning men också en ofantlig möjlighet för utvecklingen i landsbygderna och det är det som just Landsbygdsnätverket är bra på.

Vill du veta mer om gruppen?

Läs mer på Hållbara grön näringars webbsida

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen Hållbara gröna näringar? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Publicerades