Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev med tema integration

Nya svenskar som väljer att bosätta sig på landsbygden blir en aktiv del av landsbygdsutvecklingen. I detta nummer kan du läsa om möjligheterna och utmaningarna. Du får också veta mer om det europeiska landsbygdsnätverket.

Nyhetsbild+på+platta

Klicka på bilden för att ladda ner nyhetsbrevet.

Läs om:

  • Storstadskillen Christophe vill stanna i Ellös
  • Vi behöver varandra - ledare med Maria Gustafsson
  • Jordbruksverket ger 48 leaderområden klartecken
  • Antalet utrikesfödda som stannar på glesbygden ökar
  • Asha Ismail Olsson skriver medlem har ordet
  • -När olikheter möts uppstår nya saker, säger Sven-Erik Bucht
  • Stora förhoppningar på ny leaderperiod
  • Olikheter ger inspiration och förbättring - Landsbygdsnätverken i EU

Trevlig läsning önskar Landsbygdsnätverket

Publicerades