Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev med tema lokalt ledd utveckling

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober fokuserar på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av leadermetoden erbjuder stora möjligheter. Fördjupa dig i ämnet och läs om tankar och erfarenheter från flera delar av landet.

Unga_foto_Martin_Boulanger_opt

Flerfondslösningen inom lokalt ledd utveckling kopplar samman land och stad och kan användas som ett viktigt verktyg för att stötta ungdomar och nya svenskar. Foto: Martin Boulanger

I det här numret kan du läsa om:

  • Nya möjligheter med flerfondslösningen.
  • Maria Gustafsson skriver i ledaren om hur landsbygdsfrågorna vinner terräng i media och inom politiken.
  • Landsbygdsministern skickar med en hälsning till leadergrupperna som träffas i Haparanda.
  • Fiskefrågor som samlas i annat leaderområde.
  • Rapport från Julita gård och startskottet för EIP.
  • Landsbygdsnätverket är representerat i de olika övervakningskommittéerna.
  • Enar Jonsson, ordförande för Leader URnära, skriver under Medlem har ordet.
  • LUS är namnet på den nya nationella leaderföreningen.
  • Subgroup on Leader/CLLD arbetar med lösningar på EU-nivå.
  • Peter Melin som ledde utvärderingskommittén som läste igenom samtliga lokala utvecklingsstrategier får berätta om vad han lärde sig.

Trevlig läsning!

nyhetsbrev_9_2015

Klicka på bilden!

Publicerades