Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev med tema naturturism

Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla svensk naturturism men det krävs en kraftsamling. Läs mer om utvecklingsmöjligheterna och vad den nystartade arbetsgruppen för naturturism inom nätverket ska jobba med.

Nyhetsbrev_04_2015_webb1

Klicka på bilden för att ladda ner nyhetsbrevet.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Det intensiva arbetet med urval av strategier för lokalt ledd utveckling.
  • Landsbygdsnätverkets ordförande Peter Melin skriver ledartexten.
  • Nya grupper i det europeiska nätverket.
  • Arbetsgruppen naturturism ska reda ut frågetecken.
  • Per Jiborn skriver under medlem har ordet. Tillsammans för nya jobb på landsbygden.
  • Nordsvenska hästar och sportfiske lockar.
  • Finska Landsbygdsnätverket rustar för nystart.
  • Johan Magnusson är ny chef på den nya enheten för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverket.
  • Att prata med varandra och utbyta erfarenheter är särskilt viktigt nu tycker samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling.

Trevlig läsning!

Publicerades