Landsbygdsnätverket

Ny ordförande vill se samhällsnytta

Harald Svensson, Jordbruksverket

Harald Svensson som är stabschef på Jordbruksverket är den som tar över ordförandeklubban för Landsbygdsnätverkets styrgrupp efter Peter Melin från den 1 juni. Han har arbetat inom Jordbruksverket i hela sitt yrkesliv och står nära de gröna näringarna.
– Varför är vi med i Landsbygdsnätverket? Jo, det är för att göra Sverige bättre och vi ska bidra till detta via våra respektive funktioner och organisationer, säger Harald Svensson.

– Jag började 1977 på Statens Jordbruksnämnd som då fanns i Stockholm och har varit kvar sedan dess. Jordbruksnämnden och Lantbruksstyrelsen lades ner och sedan uppstod Jordbruksverket, minns Harald som i princip varit i statens tjänst hela sitt arbetsliv. En sväng inom det militära har han också hunnit med då han hade en kort anställning på dåvarande I16 i Halmstad och även varit lärare på Högskolan i Jönköping vid sidan om sitt ordinarie yrke.

Harald har arbetat inom ledande befattningar under många år och har varit ordförande i olika sammanhang och haft ett flertal chefspositioner inom Jordbruksverket. Från att vara väldigt nära olika sakfrågor till att nu leda staben på Jordbruksverket som ska ha en övergripande blick över Jordbruksverkets verksamhet.

– Jag gled in i detta och man vill ju vidare. Jag har ett genuint intresse för de saker som Jordbruksverket arbetar med. Frågorna som vi har att sköta är väldigt viktiga och mitt engagemang är i jordbruket och landsbygden, förklarar Harald som själv är uppvuxen på en gård utanför Älmhult och därmed väl känner till landsbygdens förutsättningar.

Inkännande

Som nybliven ordförande för Landsbygdsnätverket vill han till en början ta en avvaktande roll och känna av arbetet.

– Först måste jag känna av miljön i gruppen. Att nu sitta och påstå att vi ska gå åt ett visst håll blir förmätet. Syftet måste ju vara att få till ett harmoniskt Sverige och i det måste vi ha balans mellan landet och staden och få till en utveckling i landets alla delar. Sverige är ett land med många ideella organisationer som är en förutsättning för demokratins fortlevnad. Det känns extra tydligt när vi talar om nätverk.

– Jag kommer att förlita mig mycket på kansliet, särskilt då min företrädare kunnat jobba mer med Landsbygdsnätverkets verksamhet än vad jag räknar med att göra. Men givetvis måste jag vara ute och träffa folk. Man skulle kunna ha en ordförande som enbart ledde styrgruppens och kansliets möten men så vill inte jag jobba utan jag vill vara ute bland folk och lyssna, säger Harald Svensson som leder sitt första styrgruppsmöte den 14 juni.

Publicerades