Landsbygdsnätverket
Studie om integration på landsbygden

Ny studie visar på möjligheter och hinder för integration på landsbygden.

Ny studie kring integration på landsbygden

Syftet med studien var att undersöka olika förutsättningar för integration av utrikes födda på landsbygden. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ville ha svar kring vilka möjligheter och vilka hinder som kan finnas och idag släpps resultatet.  

Studien visar att några av möjligheterna kan vara de mindre orternas låga boendesegregation och aktiva engagemang i föreningslivet.

– Just dessa faktorer bedöms kunna skapa sociala kontaktytor, underlätta språkinlärning och byggande av nätverk som skapar möjligheter för integration. På mindre orter där det finns en samverkan mellan föreningsliv, kommun och näringsliv kan förutsättningarna för integration vara särskilt goda, konstaterar Andréa Kihl, Statsvetenskapliga Institutionen på Göteborgs Universitetet, som gjort studien

Möjligheter för integrationen finns också genom att landsbygden har ett arbetskraftsbehov inom många yrken där utrikes födda har kompetenser, vilket banar väg in till arbetsmarknaden. De hinder som kan finnas för integration är bristfällig service och infrastruktur som exempelvis möjligheten att få tillgång till språkutbildning. Begränsad arbetsmarknad, främlingsfientlighet och bostadsbrist är andra deler som kommit upp som hinder i resultatet .

Läs hela studien Pdf, 438.8 kB, öppnas i nytt fönster. här.

Publicerades