Landsbygdsnätverket
TNC gruppen

TNC-gruppen består av Marion Eckardt, operativ coach på deltid under ett år, Carl Dahlberg samt Christina Lindfors.

Ny supportgrupp för fler transnationella leaderprojekt

Transnationella samarbetsprojekt (TNC) är en viktig del i Europas leaderarbete. Landsbygdsnätverket har därför skapat en särskild TNC-grupp för att ge stöd och vägledning till landets leadergrupper för att underlätta och stimulera till fler transnationella projekt.

- Den nya TNC-supporten ska sparka igång och ge extra fart åt leadergruppernas arbete, säger Carl Dahlberg från Leader Bohuskust och gränsbygd.

EU-kommissionen vill att varje leaderområde i Europa ska delta i minst ett transnationellt samarbete. I syfte att främja detta har Landsbygdsnätverket skapat en särskild TNC-grupp för att stödja landets alla leadergrupper med kvalitativ kompetens vid planering, uppstart och genomförande av transnationella samarbetsprojekt.

TNC-gruppens, som består Marion Eckardt, operativ coach på deltid under ett år, Carl Dahlberg från Leader Bohuskust och gränsbygd, Christina Lindfors, Dalälvarnas Utvecklingsområde, ser uppdraget som långsiktigt. Samtidigt är det angeläget att komma igång så fort som möjligt eftersom erfarenhet visar att processen tar en hel del tid i anspråk, inte minst det konkreta planeringsarbetet med andra länder.

- Så här i början ska vi vara extra proaktiva och arrangera matchmaking-resor till förslagsvis Portugal och Spanien för att etablera kontakter med leaderområden som är intresserade av samarbeten, säger TNC-coachen Marion Eckardt vars uppdrag delvis handlar om att stödja kontaktskapande mellan LAG i Sverige och i andra länder.

Internationella projekt

Foto Mickan Thor

Stöd med transnationella partneransökningar

Inrättandet av supporten har föregåtts av en undersökning där landets leadergrupper har fått säga till om vilken form av stöd de önskar från Landsbygdsnätverket.

- I undersökningen framkom att många önskade hjälp med att finna andra LAG-grupper och personer i andra länder vid transnationella partneransökningar, säger Carl Dahlberg.

Genom att ta fasta på detta och ge leadergrupperna handfast hjälp och stöd bestående av medverkan på regionala träffar, kontakt via telefon, skype, e-post eller liknande, hoppas TNC-gruppen på att det skapas fler transnationella projekt än under programperioden 2007-2013.

Något som Carl Dahlberg tror är rimligt.

- Ja, vi tror att det kan bli fler transnationella leaderprojekt under den här programperioden eftersom den här nya TNC-supporten nu finns.

Supporten kan bestå av rådgivning inför uppstarten av transnationella projekt, kontaktskapande, rådgivning om olika mötesplatser mellan LAG i EU, liksom allmänna tips och råd om samarbetskultur i andra länder. Det kan vara genom att visa på hur andra har gjort eller genom att vara ett bollplank för att hitta nya infallsvinklar och möjliga vägar framåt. Regelverket är det Jordbruksverket som står för.

Internationellt samarbete

Foto Mickan Thor

Hitta samarbetspartner i andra länder

Men kanske är det allra viktigaste att få inspiration och hjälp med att hitta rätt samarbetspartner i ett annat land, menar Carl Dahlberg.

- Europa är stort, det kan bli svårt att veta med vem man vill samarbeta. Om man har en bra bild av vilka ämnen man vill samarbeta kring, ta kontakt med oss så matchar vi.

Marion Eckardt tycker att det nya uppdraget ska bli roligt, hon har redan ett brett upparbetat kontaktnät i Europa med olika personer i liknande roller och ser fram emot att stödja andra områden i Sverige genom detta.

TNC-gruppens Carl Dahlberg ger avslutningsvis en uppmaning till landets leadergrupper.

- Dra igång nu för det är nu det är läge och nu det ska hända.

Mer information hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades