Landsbygdsnätverket

Nytt om stöden till landsbygdsutveckling

Under hösten öppnar stöden successivt i landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling. Sverige är ett av de länder inom EU som är på gång med att öppna stöden. Flera länder har ännu inte fått sina program godkända av EU-kommissionen.

Tidplan_opt

Klicka på bilden för översikt i pdf-format.

– Vi vet att det är många som väntar på att stöden ska gå att söka och vi jobbar på för fullt med införandet av reformerna. Det är en stor utmaning för Jordbruksverket och länsstyrelserna att införa de nya stöden med samtidiga reformer och ny EU-politik inom tre områden: jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske. Jämfört med andra av EU:s medlemsstater ser Sverige ändå ut att ligga bra till tidsmässigt, säger Niclas Purfürst, avdelningschef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

 

Landsbygdsprogrammet öppnas upp successivt

 Landsbygdsprogrammet löper fram till och med 2020 och består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, stöd till bredband, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

 

Viktiga datum

  • Från och med den 22 oktober går det att göra en komplett ansökan för de flesta stöd inom landsbygdsprogrammet via e-tjänst.
  • Från och med den 19 november går det att ansöka via e-tjänst om vissa miljöinvesteringar
  • Från januari 2016 kan fler nya stöd inom landsbygdsprogrammet sökas via e-tjänst. Det gäller bland annat vissa miljöåtgärder i skogen och stöd för att utveckla landsbygden genom samarbeten.
  • Vissa projekt som sökt stöd och fått ett beslut om stöd kan få ett förskott utbetalt under mars/april månad.

Lokalt ledd utveckling genom Leader

 Sverige är ett av flera länder inom EU som involverar alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige.

 

Viktiga datum

  • Förberedande stöd börjar betalas ut till LAG (lokala utvecklingsgrupper) från oktober.
  • Från januari kan LAG söka driftstöd via e-tjänst.
  • Från januari kan projektstöd sökas.
  • Möjligt att göra utbetalningar från april 2016

Kan fortfarande bli förändringar

 Alla detaljer kring de nya stöden är inte klara än, så tidplanen kan komma att justeras. På Jordbruksverkets webbplats finns senaste nytt.

 

 

Text och grafik: Jordbruksverket

Publicerades