Landsbygdsnätverket
landsbygdsnatverket_sv_800

Ny tydligare organisationsskiss

Se hur Landsbygdsnätverket är uppbyggt och läs mer om hur nätverket fungerar. Nu presenteras organisationen på ett enkelt och tillgängligt sätt i en ny skiss.

Alla intresseorganisationer och myndigheter, som är verksamma på nationell nivå och som är viktiga för att nå målen med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. I nätverket knyts aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå ihop. Landsbygdsnätverket leds av en styrgrupp som representerar 15 av medlemsorganisationerna och myndigheterna.

 

Under 2015-2016 är det gröna näringar, innovationer i jordbruket, lokalt ledd utveckling, integration, naturturism, service i landsbygder och unga i landsbygdsutveckling som styrgruppen har prioriterat. Dessutom byggs nätverkandet upp för fiskeri- och vattenbruk under denna period.

 

Om du vill veta mer kan du gå in på vår sida på Wikipedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller under fliken Vad är landsbygdsnätverket på vår webbplats.

Publicerades