Landsbygdsnätverket
Fiskebåt på havet.

Ny upplaga av: Fisk och fiske – Vad är det som gäller?

Fisk och fiske – Vad är det som gäller? är en skrift som vänder sig till personer som ansvarar för inköp av fisk och annan sjömat i restauranger och offentliga kök. Även den som är allmänt intresserad av fiske och vattenbruk har glädje av att ta del. Skriften kom ut första gången för ett år sedan och nu finns den i en uppdaterad version, 2020.

Hans-Olof Stålgren är ordförande för Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk och han berättar:

Hans-Olof Stålgren.

Hans-Olof Stålgren.

Varför ska man läsa fisk och fiske – vad är det som gäller?

– Vi behöver äta mer sjömat, samtidigt som vi vet att fiskbestånden i hav och sjöar inte är oändliga. Odlad fisk, musslor m.m. är lösningen säger många. Då är det viktigt att veta hur reglering och kontroll fungerar både av fisket och vattenbruket och hur det går att handla hållbar sjömat, både vildfångad och odlad.

– Skriftens ambition är att förklara hur fisk och annan sjömat på ett säkert och hållbart sätt kan hamna på våra tallrikar. Det finns också information om olika sorters märkningar och råd från Upphandlingsmyndigheten. De som köper in sjömat kan helt enkelt få bättre kunskap och underlag för sina beslut.

Hur har den kommit till?

– Vi tog hjälp av marinbiolog Ilona Miglavs, som i många år jobbat med information och utbildningar till både allmänhet och handlare kring fiskefrågor. Sedan har Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk lämnat synpunkter. Vi har också skickat texterna för kommentarer till Upphandlingsmyndigheten och andra aktörer ansvariga för upphandling av mat. Vi har också bett om texter från alla de olika organisationer som listar eller certifierar sjömat.

Vad innebär det att detta är en uppdaterad version?

Reglering och kontroll av fiske och vattenbruk är något som ständigt förändras och förbättras. Därför måste vi försöka hålla texten uppdaterad med det nya som sker. Nu är det till exempel ett stopp för torskfiske i sydöstra Östersjön, vilket inte existerade när den första upplagan kom till. Nyligen har kvoterna för sill och strömming minskats rejält, vilket vi måste ta hänsyn till nästa gång vi uppdaterar texten.

Läs skriften

På denna sida finns all information om skriften: Fisk och fiske – Vad är det som gäller?

Publicerades