Landsbygdsnätverket
eufonder_opt

Ny webbplats guidar till EU-stöd

Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Eufonder.se är en guide för den som vill veta mer om de program inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som berör Sverige. ESI-fonderna är:

  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden

Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Eufonder.se förklarar också EU:s mål och Europa 2020-strategins roll i utvecklingen för en smart, hållbar tillväxt för alla. Det är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige och deras program.

 

– Fonderna motsvarar totalt 67 miljarder kronor och ger Sverige fantastiska utvecklingsmöjligheter. Att Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet nu tillsammans har tagit fram en webbplats gör det betydligt enklare för alla som är intresserade av att utveckla regioner, individer och företag i Sverige, säger Lars Wikström, avdelningschef på Tillväxtverket, som är den myndighet som har huvudansvar för webbplatsen.

 

Webbplatsen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Fakta om fonderna:

Regionala utvecklingsfonden stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske. Samtliga fonder ska även arbeta utifrån de horisontella principerna:

  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering och
  • hållbarhet

Publicerades