Landsbygdsnätverket

Och de nominerade till årets Nordic-Baltic Rural and Maritime Award är...

Lördagen den 19 maj kommer Nordic-Baltic Rural and Maritime Award att delas ut. Prisutdelningen sker vid bankettmiddagen på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.

Tävlingen Nordic-Baltic Rural and Maritime Award arrangeras av landsbygdsnätverken i länderna runt Östersjön med syftet att synliggöra drivkraften hos människor på landsbygden och visa deras goda exempel på landsbygdsutveckling.

Varje land har nominerat tre projekt som innebär investeringar eller satsningar på landsbygd eller skärgård. Projekten ska ha finansierats inom ramen för EU:s landsbygdsprogram eller havs- och fiskeriprogram. Ett projekt från varje land har valts ut och bjudits in till Landsbygdsriksdagen. Under festkvällen kommer tre av dem att få priset som vinnare utan rangordning.

– De nominerade projekten är imponerande både vad det gäller den stora bredden och de många långsiktiga resultat som har skapats. Att vi sedan får mötas och dela ut priser i samband med landsbygdsriksdagen ger ytterligare mervärden, säger Hans-Olof Stålgren, samordnare på Landsbygdsnätverket.

Samarbetet mellan Östersjöländerna har en lång tradition. Landsbygdsnätverken i de olika länderna träffas regelbundet för att lära av varandra och stimulera till utökat samarbete för en bättre lands- och kustbygd i hela regionen. 2013 arrangerades en landsbygdsgala i Tallinn med prisutdelning till de bästa transnationella leaderprojekten i regionen. I år delas nya priser ut och denna gång gäller det de bästa landsbygdssatsningarna.

- Tävlingen stärker samarbetet ännu mer mellan landsbygdsnätverken i de olika länderna. Meningen är ju också att ta från varandras idéer och lösningar som inspiration för det egna arbetet. Särskilt intressant är det att så många projekt av slutfinalisterna har en koppling till fiske, säger Hans-Olof Stålgren.

De slutligt nominerade projekten är:

  • Estland: "Living on the Edge" - South Estonia Yellow windows route
  • Finland: Development, piloting and use of a selective grid to improve trawl fishing in regions of endangered salmon migration
  • Tyskland: Fish from the fishing boat
  • Lettland: Applying for MSC certification of sprat fishing in the Baltic Sea in subarea 22.32 of the European Union waters
  • Litauen: Renewal of equipment and buildings of the Laimutė Sadauskienė enterprise with aim to increase competitiveness
  • Polen: The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres
  • Sverige: Fixarna i Hambrunge

Publicerades