Landsbygdsnätverket
Nordic Baltic Rural and Coastal Award

Representanter från Estland håller tacktal till Landsbygdsriksdagen efter att ha plockat hem ett av de tre priserna för lyckade satsningar och goda exempel. Bild: Hela Sverige ska leva

Och vinnarna av Nordic Baltic Rural and Costal Award är...

Gul inramning från Estland, Hål i Trål från Finland och Kustkultur från Polen!
De vinnande projekten har gallrats ut i hård konkurrens med många framgångsrika och inspirerande projekt.

Landsbygdsnätverken i Östersjöländerna, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige delade ut Nordic Baltic Rural and Coastal Award vid årets landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik. Priset ska lyfta lyckade och goda exempel på utvecklingssatsningar på landsbygden och för kusten. Läs mer om alla nominerade projekt på vår webbsida. Texten är på engelska.

Estland

”Living on the edge South Estonia Yellow Windows Route” ett regionalt samarbete mellan sex län, LEADERgrupper, 30 partnerorganisationer och 550 företagare för att utveckla regionen som en turistdestination. Genom samarbete med National Geographic har de valt ut 25 natursköna och kulturellt viktiga platser som drar besökare till området.

Finland

“Development of a selective trawl for vendace (siklöja) to protect migrating salmon.” Det är ett projekt som utvecklat en trål som släpper ut den hotade migrerande laxen ur trålen men behålla siklöjan som man fiskar efter.

Polen

“Nothern Fisheries Trail” har skapat en turismrutt genom nio kustområden där utvecklingsgrupper inom EU:s havs- och fiskeriprogram samarbetar kring fiskekulturen som bas både för turismutveckling samt information och undervisning om fiske och marin miljö. De har skapat nio besökscentra med information och undervisning om fisk och fiske som knyter ihop rutten.

Publicerades